Δεν έχετε συνδεθεί - Παρακαλούμε συνδεθείτε για εμφάνιση των τιμών μας

Extra Lux

Podjetje Extra Lux je družinsko podjetje, ki se je v tridesetih letih razvilo v uspešno, razvojno usmerjeno organizacijo. Ostajamo zvesti vrednotam družinskega podjetja, z jasno postavljenim ciljem postati uspešno in družbeno odgovorno mednarodno podjetje, kar nas vodi v korporativno upravljanje in zaposlovanje strokovno usposobljenega kadra. Smo vaš zanesljiv partner za oskrbo z blagom, potrebnim za nemoteno poslovanje. Dolgo uveljavljena tradicija ohranjanja fleksibilnosti, kakovosti in visokega standarda storitev je prežeta s številnimi referencami, pridobljenimi v sodelovanju s partnerji v Sloveniji in tujini. Stalno investiranje v infrastrukturo, opremo in znanje zaposlenih nam omogo?a, da naše kupce podpremo z odzivnimi in kakovostnimi storitvami ter ohranjanjem ugodnih pogojev nakupa. Klju? do uspeha so spoštovanje, zaupanje, iskrenost, poštenost, vztrajnost, doslednost kot tudi osebno zadovoljstvo zaposlenih, dobaviteljev in kupcev. Dobri odnosi, transparentnost, trajnostni razvoj in sodelovanje so vodilo, da še izpopolnimo svoje storitve.

Η επιλογή μου ({{ cart.items.quantity }})

Δεν υπάρχουν επιλεγμένα στοιχεία
Ανάγκη για επιπλέον έμπνευση

Μετάβαση στα Προϊόντα
  • {{ product.code }}
    {{ product.code }} {{ product.brand | brand }}

    {{ product.name }}

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά